Algemene voorwaarden praktijk

Noot vooraf: In deze algemene voorwaarden van de praktijk gebruik ik bewust geen ‘u’ of ‘uw’ om het persoonlijker en leesbaarder te maken.

Hieronder staan de algemene voorwaarden van de praktijk Bij Nicole. Nicole Harbers (hieronder vernoemd als behandelaar of eigenaar) draagt zorg voor naleving van deze voorwaarden met jou (hieronder vernoemd als cliënt). Dit geldt ook voor waarnemers. Indien je wilt weten hoe Bij Nicole jouw privacy bewerkstelligd, dan verwijs ik je graag door naar het Privacy Statement.

De behandelaar handelt conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en behandelaar zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF VERWIJDERING

WERKWIJZE BEHANDELINGEN

TARIEVEN – VERGOEDINGEN EN BETALINGSWIJZE

RECHT OP INDIENEN VAN EEN KLACHT

CONTACTGEGEVENS
Nicole Harbers
E-mailadres: Info@nicoleharbers.com
Tel: 06-30296501

Je kunt hier het Privacy Statement van de praktijk doornemen en hier direct contact opnemen.