Vergoeding vanuit zorgverzekeraars voor de behandelingen

De eerste behandeling bij de praktijk is altijd een Totale Lichaamsbehandeling. Deze wordt gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars, mits je verzekerd bent voor de alternatieve geneeswijzen. Zie hieronder voor meer informatie.

Vergoeding Totale Lichaamsbehandeling

De Totale Lichaamsbehandeling op basis van de geïntegreerde therapie is een natuurgeneeskundige behandeling. Aangezien praktijk Livencare aangesloten is bij de VBAG (de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en is ingeschreven in het RBCZ , wordt deze therapie (gedeeltelijk) vergoed. Dit is afhankelijk van jouw aanvullende pakket bij de zorgverzekeraar. Ben je bijvoorbeeld aanvullend verzekerd bij de Menzis en heb je pakket Extra verzorgd 2? Dan krijg je bij de Menzis in 2020, €40 per behandeling vergoed tot het maximum van €400,-. Elke zorgverzekeraar heeft andere voorwaarden, dus het is handig om dit van tevoren te controleren. Dit kun je onder andere via deze website zien: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

Deze behandeling gaat niet ten koste van je eigen risico of eigen bijdrage.
Zie voor meer informatie ook de tarieven van deze therapie.
Informeer voor de zekerheid zelf bij uw zorgverzekeraar naar je vergoedingen.

Vergoeding Fysiotherapie

Met ingang van 1 januari 2006 kan iedereen vrij toegankelijk naar de fysiotherapie. Je hoeft dus niet eerst naar de (huis)arts. Indien je wel verwezen wordt, neem dan je verwijsbrief mee.
Ik heb met mijn praktijk bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.
Zie hier ook mijn uitleg voor deze beslissing. Dit betekent niet dat je alles zelf betaalt. Als je fysiotherapie in je pakket hebt, krijg je altijd een groot deel vergoed. Informeer voor een specifiek bedrag bij je zorgverzekeraar.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Je betaalt eerst het volledige factuurbedrag van de fysiotherapiebehandeling aan mijn praktijk. Vervolgens kun je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Deze zal altijd een groot gedeelte vergoeden als je fysiotherapie in je pakket hebt. Concreet betekent dit dat je per behandeling tussen de €10-€15 euro zelf inlegt (tot je aan je fysiotherapiemax. zit in je pakket). Dit werkt dus hetzelfde als bij een behandeling voor de alternatieve geneeswijzen (de Totale Lichaamsbehandeling / Frank de Bakker – methode).
Als je geen fysiotherapie in je pakket hebt, of je bent door je behandelingen fysiotherapie heen voor het kalenderjaar, dan betaal je altijd het volledige bedrag. Zie ook de tarievenlijst fysiotherapie.